Hoe kunt u meldingen indienen bij de Ombudsdienst ?

Meldingen, dit zijn zowel vragen om inlichtingen als klachten, kunnen op verschillende manieren de Ombudsdienst bereiken.

elektronisch

via de link op onze website, naar het meldingsformulier.

Een eenvoudige klik op het icoontje volstaat om het formulier te openen, waarna de handige lay-out u door alle vragen heen loodst.

U bepaalt zelf of het om een vraag om inlichtingen of om een klacht gaat en zo ja, om welk soort klacht.

Meldingen die verstuurd worden naar de e-mailadressen van de medewerkers van de Ombudsdienst, van de FOD Mobiliteit en Vervoer of van de Beleidscel van de bevoegde minister of staatssecretaris worden niet in aanmerking genomen en zijn onontvankelijk. Meldingen kunnen elektronisch enkel via het meldingsformulier verstuurd worden.

per fax

naar het faxnummer 02 – 277.48. 69

per gewone brief

naar de Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal,
Tervuusesteenweg, 303, 1820 Steenokkerzeel

   

Indien de melding per fax of brief gebeurt, vermeldt men duidelijk de identiteitsgegevens desgevallend het soort klacht en geeft men alle relevante informatie over de hinder die men ondervonden heeft.

Telefonische klachten worden niet meer aanvaard. Men kan wel nog telefonisch informatie bekomen.